Ontruimings plattegronden

Ontruimingsplattegronden

Het ontruimen van een gebouw is binnen de Arbowet en Bouwbesluit 2012 is één de vele eisen binnen deze wetgeving. Bij de Arbowet wordt vermeld dat de veiligheid, welzijn en gezondheid op de werkplek moeten geborgd worden. In Bouwbesluit 2012 wordt vermeld dat afhankelijk van de functie en oppervlakte van het gebouw of er een brandmeldinstallatie verplicht en een ontruimingsplan.

De bedoeling van de ontruimingsplattegrond is dat de medewerkers worden geïnformeerd wat de snelste en meest veilige route is naar buiten kunnen bij een calamiteit. Alle Ontruimingsplattegronden worden volgens de NEN Normen opgesteld.

 

 

Uitbesteding beheerderstaken BMI / OAI door BHV Friesland

De maandelijkse controles van de taken beheerder brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie uitbesteden BHV friesland kan de maandelijkse controles voor u uitvoeren….

› Lees verder

Brandvertragend impregneren. Met certificaat.

Brandvertragend impregneren Bij brandvertragend impregneren worden materialen in uw pand voorzien met een brandvertragende stof. Zo vatten de materialen minder…

› Lees verder

Ontruimingsoefening

Ontruimingsoefening Als werkgever heb je de verplichting om verschillende maatregelen te treffen voor brandbestrijding, eerste hulp en evacuatie van medewerkers…

› Lees verder

Bedrijfsnoodplan

Bedrijfsnoodplan Het bedrijfsnoodplan is een handboek waarin stap-voor-stap staat beschreven wat je als organisatie moet doen wanneer er zich een…

› Lees verder

Risico Inventarisatie & Evaluatie – RI&E

Als ondernemer loopt u risico’s; dat weet u als geen ander. Wat als een van uw medewerkers plotseling een ongeval…

› Lees verder