Review 24

Een goede BHV Cursus, waarin alle aspecten behandeld worden.
Met de daar geleerde heimlich greep heb ik mijn vrouw kunnen helpen toen ze zich een keer verslikte. Je raakt toch minder gauw in paniek, als je weet wat je moet doen.
Ook het uitwisselen van ervaring met andere BHV’ers, onder begeleiding van de cursusleider vind ik prettig.
Het jaarlijks bijhouden van de reanimatietraining vind ik ook waardevol
En het blussen hoop ik nooit nodig te hebben, maar ik denk dat je door te oefenen toch kalmer reageert.
Een hele fijne cursus.