Er komt een nieuwe regeling aan die de veiligheid moet vergroten

Er komt een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor het organiseren van noodhulpverlening (bedrijfs)veiligheid. Kort gezegd komt het er op neer dat het begrip bedrijfshulpverlening plaats maakt voor de term basishulpverlening. Met de komst van de nieuwe AMvB (Besluit BasisHulpVerlening) moet de veiligheid worden vergroot op alle plekken waar mensen samen komen.
De nieuwe regelgeving geldt dus niet alleen voor bedrijven, fabrieken, winkels, zorginstellingen, stationsgebouwen, kantoren, musea en bedrijfsverzamelgebouwen. Maar bijvoorbeeld ook voor clubhuizen van sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties, kerken, scoutingclubs en evenementen.

De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Vooruitlopend op de goedkeuring is een vraag uitgegaan naar voorbeelden van Best Practice voor het invullen van de basishulpverlening binnen bedrijven en organisaties.
Tevens wordt onder begeleiding van NEN door de normcommissie ‘bedrijfshulpverlening’ aan de nieuwe norm NEN 8112 gewerkt. De NEN vloeit hierbij de normen NEN 4000 (Bedrijfshulpverlening) en bestaande NEN 8112 (Leidraad voor ontruimingsplannen) samen in de nieuwe norm NEN 8112 (bedrijfshulpverlening en bedrifjsnoodorganisatie. In de NEN 8112 is het risico-denken als een van de vier basisprincipes leidend. Dit met als grondslag het voldoen aan het wettelijk kader. De vier principes die leidend zijn in de Norm zijn:

1. de omslag van norm- naar risico-denken;
2. continuïteit van bedrijfsvoering;
3. zelfredzaamheid;
4. gelijkwaardigheid.

1. De inhoudelijke bepalingen van de norm zijn nu vaak de leidraad bij het organiseren van veiligheid. Streven is om de aanwezige risico’s leidend te laten zijn en hierop passende maatregelen te treffen. Met andere woorden het bepalen van een continuïteitsstrategie op basis van de uitkomsten uit de geïnventariseerde risico’s, het gevoerde veiligheidsbeleid en het ambitieniveau van de organisatie.

2. Bedrijfscontinuïteit wordt steeds vaker onderwerp van gesprek. Dit heeft alles te maken met het gegeven dat bedrijven/organisaties steeds meer afhankelijk worden van de continuïteit van o.a. de levering van producten en diensten. Een simpele storing bij een telefoonprovider kan al zorgen voor hinder in de bedrijfscontinuïteit. Laat staan dat er zich serieuze calamiteiten voordoen en de bedrijfsvoering uitvalt. Het borgen van alle benodigde maatregelen om de bedrijfsvoering gaande te houden en deze onderdeel te laten zijn van bedrijfsprocessen levert zowel een duurzame als financiële besparing op.

3. Zelfredzaamheid betreft alle handelingen die verricht worden ter voorbereiding op calamiteiten, tijdens en na calamiteiten en om te helpen de gevolgen van de calamiteit te beperken. De mate van zelfredzaamheid van mensen vraagt om specifieke aandacht bij het organiseren van (bedrijfs)veiligheid. Hiervoor dienen passende maatregelen te worden getroffen.

4. Met gelijkwaardigheid wordt een goede afstemming van de bedrijfsnoodorganisatie in relatie tot de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische componenten bedoeld.

bron: /bhv-praktijken

Rookmelders per 1 juli 2022 ook in bestaande bouw verplicht

76% van de mensen heeft een rookmelder thuis. Jij ook? Vanaf 1 juli 2022 is in iedere woning een rookmelder…

› Lees verder

Momenteel weer veel AED’s in storing door kou: Belangrijk bericht voor AED eigenaren!

Het is ieder jaar een terugkerend fenomeen: Zodra de winter haar intrede doet, gaan er overal in het land AED’s…

› Lees verder

HartslagNu blijft alarmeren bij avondklok

Het kabinet stelt een avondklok in. Dit betekent dat je tussen 21:00 uur ’s avonds en 04.30 uur ‘s ochtends…

› Lees verder

BHV Friesland schenkt AED aan de Tike

Sinds een aantal jaren hangt er een AED in ons dorp. Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar toestel…

› Lees verder

Mond-op-mond beademing mag weer, mits…

Sinds maandag 22 juni zijn de richtlijnen met betrekking tot het reanimeren van personen versoepeld naar het ‘oude’ normaal inclusief…

› Lees verder

Brandwonden en dan?

Eerst water, de rest komt later Doe de test

› Lees verder

ADVIES BHV-INZET BIJ EERSTE HULP

Het doel van de tijdelijke maatregelen voor eerste hulp is het risico van besmetting met het coronavirus van de bhv’ers…

› Lees verder

BEDRIJFSHULPVERLENING IN TIJDEN VAN CORONA

In deze onzekere tijden, waarin het coronavirus COVID- 19 zich als een razende over de wereld verspreidt, vragen een hoop…

› Lees verder

COVID-19: Advies beperking hulpverlening bij reanimatie

Advies Nederlandse Reanimatie Raad over gevolgen van beperking van niet-medische hulpverlening bij reanimatie voor circulatiestilstand, in verband met de COVID-19…

› Lees verder

Rode Kruis stopt met het overzicht van defibrillators in EHBO-app

Het Rode Kruis in Nederland heeft donderdag zijn openbare database gesloten waarop plekken van automatische externe defibrillators (AED’s) ofwel hartstarters…

› Lees verder