VOL VCA E-learning Only

Met de VOL Basis e-learning neemt u in uw eigen tempo de basiskennis op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) door.

Gemiddeld besteden kandidaten 6 a 10 uur aan het leren met behulp van de online VCA  cursus. De online cursus bestaat uit 12 hoofdstukken, waarin alle lesstof die voor het VCA examen van belang is wordt behandeld. De e-learning bevat een voorleesfunctie, die naar wens te gebruiken is. Bij de tekst zijn aantekeningen te maken en er is een zoekfunctie.

Na elk van de 12 hoofdstukken zijn meerkeuzevragen opgenomen waarmee de feitenkennis getoetst wordt. Bij een foutief antwoord wordt aangegeven wat het juiste antwoord had moeten zijn.

Het examen word afgenomen door PBNA

Kosten

De opleiding kost € 150,00 p/p all-in.
Bovenstaande prijs is gebaseerd op facturatie achteraf.
Indien u de cursus vooraf betaald dan kost deze cursus €140,00 per persoon.
Al onze prijzen zijn exclusief BTW.

Meer dan 8 kandidaten? Klik dan hier

Heeft u een vraag? 0512 849 904

VCA opleiding Basisveiligheid

Opdrachtgevers kunnen eisen dat uw personeel beschikt over het diploma Basisveiligheid VCA. De Arbo-wet verplicht werkgevers immers te zorgen voor de veiligheid van derden die zich op het bedrijf bevinden. Van leidinggevenden kunnen zij bovendien eisen dat zij het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden hebben behaald. (zie opleiding VOL VCA). Het meeste risico lopen (jonge) mensen werkzaam in de bouw, de metaalindustrie en in de horeca. De ongevallen zijn vaak gevolg van hoge werkdruk, onoplettendheid en het niet voldoende op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften. Kennis van de veiligheidsvoorschriften is een voorwaarde om op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen werken. Door het behalen van het VCA diploma kunt u aantonen dat uw werknemers die benodigde kennis in huis hebben.

Doelstelling

De algemene doelstelling van deze module is veilig werken en de PBM’s op de juiste wijze te gebruiken.
De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Regelgeving en veiligheidsregels
 • Veiligheid, overleg en inspecties
 • Preventie
 • Werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen PBM’s
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Gevaarlijke stoffen
 • Elektriciteit en straling
 • Brand en explosie
 • Ongevallen
 • Noodsituaties

Opleiding

De opleiding bestaat uit 12 hoofdstukken

Toelatingseisen?

Aan de opleiding worden geen toelatingseisen gesteld.

Hoe lang duurt de opleiding?

Gemiddeld besteden kandidaten 6 a 10  uur aan het leren met behulp van de online VOL VCA cursus.

Examinering

De examinering van de VCA-opleidingen via het PBNA staat onder toezicht van de Stichting Examenkamer. Nadat het examen met voldoende resultaat is afgerond, ontvangt de cursist een persoonsgebonden diploma.

Wie beoordeelt het examen?

Het theorie-examen wordt nagekeken door het Nationaal Exameninstituut.

Krijg ik een diploma of een certificaat?

Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een voorlopige uitslag. Later ontvangt de cursist een officieel door Nationaal Exameninstituut uitgegeven certificaat plus een VCA pasje, geldigheid 10 jaar.

Inschrijving

Via internet

Informatie

Wanneer u vragen hebt, zijn de medewerkers van het team BHV-Friesland u graag van dienst. Zij kunnen u meer informatie geven over de verschillende opleidingen en cursussen, of u van een passend advies voorzien. Ook als het gaat om maatwerk binnen uw onderneming.

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. BHV Friesland hecht hier veel waarde aan en doet ook alles om de privacybescherming van de klant en cursist te waarborgen. U kunt er voor kiezen een overeenkomst met ons te sluiten aangaande de privacybescherming. Zie onderstaande link: link overeenkomst

Minder informatie
Meer informatie

Incompany & maatwerk

Alle cursussen die BHV Friesland aanbiedt kunnen binnen uw eigen bedrijf worden verzorgd, tevens verzorgen wij ook trainingen op maat. Door trainingen op maat kunnen wij alles afstemmen op uw wensen en bedrijfssituatie. U heeft al een Basis cursus BHV voor 6 deelnemers voor € 785,00 exclusief btw. Incompany.

Vraag een offerte aan