Opleiding Basis VCA en VOL VCA

Inschrijfformulier en algemene informatie

In een paar stappen schrijft u zich in voor de Basis VCA en VOL VCA van BHV Friesland.

BHV Friesland organiseert door heel Friesland de 1 daagse VCA cursus voor Basis VCA en VOL VCA.

Tijdens de cursus zorgt onze ervaren docent dat alle belangrijke onderdelen worden behandeld. Aan het einde van de dag wordt het examen afgenomen en bent u weer voor 10 jaar gecertificeerd voor uw werkzaamheden.

het examen word afgenomen door PBNA BHV Friesland hierdoor ook altijd De actuele versies van het Nederlandstalige lesmateriaal VCA

Onze cursusgroepen bestaan uit maximaal 10 -20 deelnemers.

Wij willen u hierbij van harte uitnodigen om hier aan mee te doen. De cursussen van BHV Friesland zijn een betrouwbare investering voor een veilige leefomgeving. Nadat wij uw inschrijving hebben ontvangen krijgt u van ons een ontvangstbevestiging.

Kosten

De opleiding kost € 234,00 p/p all-in.
Bovenstaande prijs is gebaseerd op facturatie achteraf.
Indien u de cursus vooraf betaald dan kost deze cursus €219,00 per persoon.
Al onze prijzen zijn exclusief BTW.

Meer dan 8 kandidaten? Klik dan hier

Heeft u een vraag? 0512 849 904

 

Inloggen VCA-Proefexamens

Gebruik deze optie als u een Code heeft. Voer de code in en kies ‘verzenden’, daarna kunt u het examen kiezen.
De code staat achter in het boek dat u van ons heeft gekregen.
het is ook nog mogelijk om extra proefexamens bij ons te bestellen.
Neem dan contact met ons op via info@bhv-friesland.nl


VCA opleiding Basisveiligheid

Opdrachtgevers kunnen eisen dat uw personeel beschikt over het diploma Basisveiligheid VCA. De Arbo-wet verplicht werkgevers immers te zorgen voor de veiligheid van derden die zich op het bedrijf bevinden. Van leidinggevenden kunnen zij bovendien eisen dat zij het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden hebben behaald. (zie opleiding VOL VCA). Het meeste risico lopen (jonge) mensen werkzaam in de bouw, de metaalindustrie en in de horeca. De ongevallen zijn vaak gevolg van hoge werkdruk, onoplettendheid en het niet voldoende op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften. Kennis van de veiligheidsvoorschriften is een voorwaarde om op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen werken. Door het behalen van het VCA diploma kunt u aantonen dat uw werknemers die benodigde kennis in huis hebben.

Doelstelling

De algemene doelstelling van deze module is veilig werken en de PBM’s op de juiste wijze te gebruiken.
De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Regelgeving en veiligheidsregels
 • Veiligheid, overleg en inspecties
 • Preventie
 • Werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen PBM’s
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Gevaarlijke stoffen
 • Elektriciteit en straling
 • Brand en explosie
 • Ongevallen
 • Noodsituaties

Opleiding

De opleiding bestaat uit negen modules

Toelatingseisen?

Aan de opleiding worden geen toelatingseisen gesteld.

Hoe lang duurt de opleiding?

De cursusduur is 1 dagen of 2 dagdelen. Ook een avond – of weekendopleiding is mogelijk.

Examinering

De examinering van de VCA-opleidingen via het PBNA staat onder toezicht van de Stichting Examenkamer. Nadat het examen met voldoende resultaat is afgerond, ontvangt de cursist een persoonsgebonden diploma.

Wie beoordeelt het examen?

Het theorie-examen wordt nagekeken door het Nationaal Exameninstituut.

Krijg ik een diploma of een certificaat?

Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een voorlopige uitslag. Later ontvangt de cursist een officieel door Nationaal Exameninstituut uitgegeven certificaat plus een ontvangt de digitale diploma’s , geldigheid 10 jaar.

Digitaal pasje
Op onze website www.vca-uitslag.nl kunnen uw kandidaten of cursisten hun gegevens invoeren en met een QR-code een digitaal VCA-pasje van PBNA op hun mobiele telefoon plaatsen. In dit pasje zit een link naar het Centraal Diploma Register. In deze database staan alle officieel geregistreerde VCA-gediplomeerden (vanaf 1-1-2015). Op deze manier kan niemand zijn pasje kwijt raken en heb je ook altijd de registratie bij de hand om deze te tonen.

Leerstof

Boek Basisopleiding VCA

Locatie

De mogelijkheden voor het geven van de Basis VCA zijn als volgt:
• In-company of op een nader te bepalen locatie in overleg met uw contactpersoon.

Deelnemers

Minimaal 10 cursisten
Maximaal 20 cursisten

Tijdsduur cursus

9 uur opleiding (1 dagen) en examen.

Inschrijving

In overleg met de opdrachtgever.

Informatie

Wanneer u vragen hebt, zijn de medewerkers van het team BHV-Friesland u graag van dienst. Zij kunnen u meer informatie geven over de verschillende opleidingen en cursussen, of u van een passend advies voorzien. Ook als het gaat om maatwerk binnen uw onderneming.

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. BHV Friesland hecht hier veel waarde aan en doet ook alles om de privacybescherming van de klant en cursist te waarborgen. U kunt er voor kiezen een overeenkomst met ons te sluiten aangaande de privacybescherming. Zie onderstaande link: link overeenkomst

Minder informatie
Meer informatie

Incompany & maatwerk

Alle cursussen die BHV Friesland aanbiedt kunnen binnen uw eigen bedrijf worden verzorgd, tevens verzorgen wij ook trainingen op maat. Door trainingen op maat kunnen wij alles afstemmen op uw wensen en bedrijfssituatie. U heeft al een Basis cursus BHV voor 6 deelnemers voor € 785,00 exclusief btw. Incompany.

Vraag een offerte aan