Brandveilig meubilair: 1000-1500 minder Europese branddoden

Brandveilig meubilair: 1000-1500 minder Europese branddoden
11 oktober 2013
Donderdagmiddag 10 oktober bracht Esther de Lange – lid van het Europees Parlement – een werkbezoek aan Brandweer Nederland. Het werkbezoek stond in het teken van brandveiligheid van o.a. meubilair, diverse innovaties op dat gebied en kwetsbare doelgroepen. Zij wilde graag in de praktijk zien hoe snel een brand zich kan uitbreiden en met de brandweer in gesprek over (innovatieve) oplossingen.

Het werkbezoek vond plaats op het Brandweer Opleidingscentrum Amsterdam Amstelland – Schiphol (BOCAS), een locatie waar realistische brandscenario’s kunnen worden nagebootst en beoefend. Er werden innovaties gedemonstreerd op het gebied van brandveiligheid van meubilair, zoals een zogheten ‘underlayer’ die ervoor zorgt dat in geval van brand het schuimrubber niet meebrandt. Het verschil met een kussen van een bank zonder ‘underlayer’ was enorm. De ‘underlayer’ kan bovendien worden toegepast bij (her)stoffering van bestaand meubilair en kost weinig. Dit is dus een praktische toepassing zónder het gebruik van vlamvertragers, waar regelmatig discussies over plaatsvinden omtrent de effecten op milieu en gezondheid. Met recht een innovatie dus! Ook is een nieuwe weeftechniek getoond – driedimensionaal weven – die goed kan bijdragen aan de ontwikkeling van brandveiliger meubilair in Europa.

Ook is tijdens het werkbezoek getoond hoe snel een brand in een (nagebootste) woning zich kan uitbreiden. Het is goed om te beseffen dat er al na enkele minuten een onoverleefbare situatie kan ontstaan. Naast de vlammen was ook duidelijk de bij de brand vrijkomende rook zichtbaar; giftige rookgassen die dodelijk zijn. Een duidelijk pleidooi om functionerende rookmelders te hebben, een boodschap die momenteel vanwege de nationale brandpreventieweken nog eens extra onder ieders aandacht gebracht wordt.

Actuele ontwikkelingen

Ricardo Weewer (plaatsvervangend commandant Brandweer Amsterdam Amstelland en lector Brandweerkunde aan de Brandweeracademie) lichtte diverse actuele ontwikkelingen toe. Het betrof onder meer de nieuwe visie van de brandweer “De Brandweer over morgen”, activiteiten op het gebied van brandveilig leven, de inzet om loze meldingen en nodeloze uitrukken drastisch terug te dringen, opkomsttijden, brandonderzoek en wetenschappelijk onderzoek. Niet op de laatste plaats is ingezoomd op kennisuitwisseling, onder meer tussen Europese lidstaten. Door goede internationale kennisuitwisseling hoeft het wiel niet meerdere keren te worden uitgevonden. Dit bewees zich donderdag meteen in de praktijk: Mike Hagen uit Liverpool was ook aanwezig. Hij is momenteel managing director van het Europese Fire Safety Platform.

Brandveiligheid en ouderen

René Hagen (lector Brandpreventie aan de Brandweeracademie) liet in een inleiding zien dat de meeste doden bij brand vallen in de woonomgeving. Omdat de levensverwachting en vergrijzing steeds verder toenemen en het Kabinetsbeleid ervoor zorgt dat mensen steeds langer thuis blijven wonen, is de verwachting dat het aantal branddoden de komende jaren stijgt. Hagen verwacht bij ongewijzigd beleid en zonder rekening te houden met bevolkingsgroei in 2013 een toename van het aantal branddoden onder senioren met 80%. Ook schat Hagen in dat het percentage gewonden toeneemt. In één adem geeft hij daarom voorbeelden van innovaties, zoals de recent ontwikkelde waterleidingsprinkler en de mobiele sprinkler die in Engeland al gebruikt wordt bij kwetsbare doelgroepen zoals ouderen. Verder verwacht Hagen Europabreed een jaarlijkse afname van 1.000 tot 1.500 doden bij brand als iedereen in Europa brandveilig meubilair zou hebben. Op Nederlandse schaal zou dit jaarlijks 11 doden bij brand kunnen voorkomen, evenals 125 minder gewonden. Daarom wijst hij nogmaals op de innovatieve oplossingen die beschikbaar zijn, om op milieuvriendelijke wijze brandveilig meubilair op de markt te krijgen.

Vragen aan de Europese Commissie

Esther de Lange was onder de indruk van de snelheid waarmee een bankstel in lichterlaaie staat en wat de effecten van brand kunnen zijn. Op veilige afstand van de container gaf de hitte, de vlammenzee en de vrijkomende rook een duidelijk beeld. Onlangs heeft De Lange vragen aan de Europese Commissie gesteld over de brandveiligheid van consumentenproducten om de brandveiligheid in Europa te vergroten. De Lange: “Er ligt een enorme uitdaging in de EU: het aantal mensen dat kwetsbaar is, zoals ouderen, neemt toe net als de brandbaarheid van producten. Het is belangrijk om mensen te informeren hierover en dat de brandweer daar zo mee bezig is. Daarnaast moet de EU bij afspraken over productveiligheid ook naar de brandveiligheid kijken. Daar wil ik me voor inzetten.”
Bron: brandweer Nederland

Rookmelders per 1 juli 2022 ook in bestaande bouw verplicht

76% van de mensen heeft een rookmelder thuis. Jij ook? Vanaf 1 juli 2022 is in iedere woning een rookmelder…

› Lees verder

Momenteel weer veel AED’s in storing door kou: Belangrijk bericht voor AED eigenaren!

Het is ieder jaar een terugkerend fenomeen: Zodra de winter haar intrede doet, gaan er overal in het land AED’s…

› Lees verder

HartslagNu blijft alarmeren bij avondklok

Het kabinet stelt een avondklok in. Dit betekent dat je tussen 21:00 uur ’s avonds en 04.30 uur ‘s ochtends…

› Lees verder

BHV Friesland schenkt AED aan de Tike

Sinds een aantal jaren hangt er een AED in ons dorp. Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar toestel…

› Lees verder

Mond-op-mond beademing mag weer, mits…

Sinds maandag 22 juni zijn de richtlijnen met betrekking tot het reanimeren van personen versoepeld naar het ‘oude’ normaal inclusief…

› Lees verder

Brandwonden en dan?

Eerst water, de rest komt later Doe de test

› Lees verder

ADVIES BHV-INZET BIJ EERSTE HULP

Het doel van de tijdelijke maatregelen voor eerste hulp is het risico van besmetting met het coronavirus van de bhv’ers…

› Lees verder

BEDRIJFSHULPVERLENING IN TIJDEN VAN CORONA

In deze onzekere tijden, waarin het coronavirus COVID- 19 zich als een razende over de wereld verspreidt, vragen een hoop…

› Lees verder

COVID-19: Advies beperking hulpverlening bij reanimatie

Advies Nederlandse Reanimatie Raad over gevolgen van beperking van niet-medische hulpverlening bij reanimatie voor circulatiestilstand, in verband met de COVID-19…

› Lees verder

Rode Kruis stopt met het overzicht van defibrillators in EHBO-app

Het Rode Kruis in Nederland heeft donderdag zijn openbare database gesloten waarop plekken van automatische externe defibrillators (AED’s) ofwel hartstarters…

› Lees verder