BHV FRIESLAND MAG CURSUSSEN GEVEN!

TRAINEN TIJDENS DE CORONAPANDEMIE

Onze trainingen gaan door!

Onze cursussen en trainingen (noodzakelijk voor de uitoefening van beroep en/of bedrijf) vallen onder de uitzonderingsregel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dit betekend dat wij cursussen mogen geven daar zijn wij heel blij mee! Een cursus zal er nu wel iets anders uit zien door de nieuwe richtlijnen van het RIVM. Wij hebben daarom een aantal maatregelen getroffen en houden ons aan het brancheprotocol dat is opgesteld door het Rode Kruis, Het Oranje Kruis, NIBHV, NRR en BVBN.

Wat merken onze cursisten hiervan:

  • BHV Friesland treft veiligheids- en hygiënemaatregelen;
  • De groepsgrootte wordt aangepast op de locatie waar de cursus wordt gegeven zodat de anderhalve meter ruim in acht kan worden genomen;

Link Gezondheidsverklaring BHV Friesland

Link Protocol BHV Friesland

 

PROTOCOL EHBO-, BHV- EN REANIMATIECURSUSSEN.

Hier kunt u het protocol vinden om EHBO-, BHV- en reanimatiecursussen te kunnen geven zonder dat de nieuwe richtlijnen van onze maatschappij in gevaar komen. Het protocol is opgesteld door De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), het NIBHV, het Oranje Kruis, het Rode Kruis en de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN).

Veel bedrijven stellen het verplicht om een EHBO of BHV-cursus te volgen om het beroep uit te kunnen oefenen. Ook is het heel belangrijk dat de bedrijfshulpverleners de juiste kennis hebbe bij het verlenen van eerste hulp.

BHV Friesland vindt het veilig geven van trainingen tijdens de COVID-19 uitbraak zeer belangrijk en streeft daarmee het brancheprotocol en daarmee de doestelling om veilig te kunnen herstarten  met onderwijs van EHBO-, BHV- en reanimatiecursussen na. Het protocol bevat hoofdlijnen en richtlijnen voor hoe een EHBO-, BHV- of reanimatiecursus doorgang kan vinden. Voor inzage in het protocol, zie onderstaande link.

Link met gezondheidsverklaring RIVM

 

Minder informatie
Meer informatie