Review 03

Een hele leerzame en leuke interactieve dag gehad met BHV Friesland. Groep niet te groot en veel variatie in lesstof en praktijkoefeningen. In 1 dag je BHV diploma, ideaal! Dik bedankt!

Review 02

Vandaag BHV cursus gedaan. Zag er tegenop, al die theorie….. Maar het werd een dag waarop theorie en praktijk in balans zijn. Waar ruimte is voor humor. Tijd om te oefenen en ook ruimte om fouten te maken. Kortom, een zeer leerzame dag en hoeveel mag het kosten dat je goed beslagen ten ijs een medemens kan helpen of zelfs redden.

Review 01

Bedankt Dik & Saskia het was een erg leerzame avond!

Bedrijfsnoodplan

Bedrijfsnoodplan

Het bedrijfsnoodplan is een handboek waarin stap-voor-stap staat beschreven wat je als organisatie moet doen wanneer er zich een calamiteit voor doet. Daarnaast dient het ook als document waarin alle procedures rondom de BHV-organisatie staan opgenomen.

De arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid te voeren, het is daarom handig, en geëist, om een bedrijfsnoodplan te hebben. Het hebben van een bedrijfsnoodplan is niet afhankelijk van de grootte van de organisatie, een bedrijfsnoodplan dient ervoor om de bedrijfsschade en het menselijk leed zoveel mogelijk te beperken.

Om er verzekerd van te zijn dat je als organisatie goed voorbereid bent bij calamiteiten waarbij de veiligheid een grote rol gaat spelen is het van belang dat je een bedrijfsnoodplan op gaat stellen.

Totstandkoming bedrijfsnoodplan

Het bedrijfsnoodplan start met het in kaart brengen van de risico’s binnen jouw organisatie. Dit gebeurt aan de hand van een risico-inventarisatie en evaluatie, oftewel RI&E. Tevens spelen de ambities van de organisatie ook een rol, wil je namelijk alleen het noodzakelijke beleid of ga je voor het optimale beleid binnen jouw organisatie.

Risico Inventarisatie & Evaluatie – RI&E

Als ondernemer loopt u risico’s; dat weet u als geen ander. Wat als een van uw medewerkers plotseling een ongeval krijgt met een machine? Of een van uw medewerkers gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel?

Dan staat de productie stil, of moet u het met een persoon minder doen. Daar komen nog de kosten van verzuim en mogelijke reparaties bij. Bovendien brengt het uw goede naam in gevaar en kunt u te maken krijgen met financiële claims. Kortom, behoorlijke risico’s!

U heeft vast wel eens gehoord van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, oftewel RI&E. Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een LIJST met alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s in uw bedrijf, en een PLAN voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. Dus ook het financiële risico.

Een RI&E is voor iedere ondernemer met personeel verplicht!

Durf een AED te gebruiken, het is niet moeilijk

Minder dan een derde van de Nederlanders zonder kennis van reanimatie durft een AED te gebruiken om iemand te reanimeren. Dat blijkt uit onderzoek van Kantar Public (voormalig TNS NIPO) in opdracht van zorgverzekeraar CZ en het Rode Kruis. Het Rode Kruis vindt deze cijfers zorgwekkend en roept alle Nederlanders op om in het geval van een reanimatie juist wel een AED te gebruiken.

“Het gebruik van een AED is heel simpel. Dat besef moet tussen de oren komen”, aldus het Rode Kruis. Met een AED (Automatische Externe Defibrillator) kan een stroomstoot worden toegediend aan het hart, waardoor in veel gevallen het hartritme wordt hersteld.

Het gebruik van een AED in combinatie met reanimeren is van levensbelang. “Iedereen kan een AED bedienen, want het apparaat vertelt precies wat je moet doen”, zegt Eline Nijhof, hoofd EHBO van het Rode Kruis.

Nieuwe regels voor installatie cv-ketels tegen koolmonoxidevergiftiging

Om het aantal koolmonoxide-ongelukken omlaag te krijgen, mag de aanleg en onderhoud van cv-ketels straks alleen nog maar gedaan worden door gecertificeerde monteurs. Jan Snel verloor zijn dochter aan koolmonoxidevergiftiging: “Strengere regels zijn goed, maar er is meer nodig.”

Elk jaar sterven er volgens de officiële cijfers vijf tot tien mensen aan een koolmonoxidevergiftiging. Tussen de 200 en 400 mensen belanden jaarlijks op de Eerste Hulp. Uit onderzoek van de Onderzoeksraad blijkt dat bijna de helft van de ongelukken gebeurt met een cv-installatie. Daarom gaat het kabinet de regels strenger maken. In 2019 gaan de regels in.

Bijscholing en certificaten

Nu mag iedereen zich nog cv-monteur noemen, maar dat gaat veranderen. Veel van de in totaal 18.000 installateurs (waarvan 12.000 ZZP’ers) moeten eerst worden bijgeschoold. Als ze aan de eisen voldoen krijgen ze een keurmerk.

Met steekproeven wordt in de gaten gehouden of de installateurs zich aan de regels houden. Gebeurt dat niet, dan krijgen ze een boete en lopen ze het risico dat ze geen cv-ketels meer mogen installeren.

Nederland loopt achter

Koolmonoxide wordt ook wel een sluipmoordenaar genoemd. Je merkt niet dat de vergiftiging in huis is. De 12-jarige Danique uit Huizen kwam in 2012 om door koolmonoxidevergiftiging omdat er iets mis was met de afvoer. De vader van Danique strijdt sinds haar dood voor strengere regelgeving. Jan Snel: “De dood van Danique was niet nodig geweest. Nederland loopt hopeloos achter als het om regelgeving rond cv-installaties gaat.”

Snel is blij dat er eindelijk strengere regelgeving komt. Maar hij heeft ook kritiek. “Waarom gaan de regels pas in 2019 in? In omliggende landen moeten cv-monteurs al jaren een certificaat op zak hebben. En ik zou graag zien dat de overheid koolmonoxidemeters verplicht maakt. Dat is nu nog niet.”

Aarzeling

Omdat de strengere regels pas in 2019 ingaan wil minister Stef Blok (Wonen) in de tussentijd de mensen bewuster maken van de gevaren van koolmonoxide. Daarom start begin volgend jaar een publiekscampagne. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan het goed installeren van melders in woningen.

De minister aarzelde eerder om de regelgeving rond onderhoud en aanleg van cv-ketels strenger te maken omdat hij bang was dat de prijzen fors omhoog zouden gaan. Uit onderzoek blijkt nu dat de prijsverhoging tussen 2 en 5 procent zal zijn. Dat betekent dat er voor een onderhoudsbeurt 4,50 euro meer moet worden betaald. Bij een nieuwe ketel zorgen de nieuwe regels voor een kostenstijging van 45 euro.

Wij helpen u!

In id quam imperdiet, vulputate nulla in, auctor orci. Vivamus a diam fringilla, facilisis velit quis, ornare nibh. Cras dictum at justo laoreet eleifend. Donec congue tortor vel turpis posuere lacinia. Curabitur rhoncus mi et pharetra pulvinar. Donec sodales dui ut ipsum pharetra, in vehicula est consequat.

Neem contact op!

Alternatief voor antibiotica bestrijdt infecties in brandwonden

Beverwijk/Leiden, 19 februari 2015 – Steeds meer mensen overlijden aan infecties doordat antibiotica niet aanslaan. Ook bij brandwondenpatiënten is er sprake van een toenemend aantal (soms levensbedreigende) infecties. Om een oplossing te vinden, bundelde de Brandwonden Stichting de krachten met (brandwonden)onderzoekers van het LUMC, de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland, het VUmc en het bedrijf Madam Therapeutics. Een onderzoek naar de bestrijding van bacteriën met peptides (lichaamseigen moleculen die een alternatief voor antibiotica kunnen zijn) biedt nu de eerste hoopgevende inzichten.

Dr. Peter Nibbering is onderzoeker bij de afdeling Infectieziekten van het LUMC. Net als vele andere onderzoekers, werkt hij hard aan een oplossing voor een wereldwijd probleem: wat te doen aan de alsmaar erger wordende antibiotica-resistentie? Omdat bacteriën steeds minder goed bestreden kunnen worden met bestaande antibiotica, lopen mensen vaker moeilijk te behandelen infecties op. Soms zijn die zelfs levensbedreigend. Daarmee staat de Nederlandse brandwondenzorg voor een groot probleem. Want niet langer de brandwonden zelf, maar de infecties eraan vormen tegenwoordig de grootste uitdaging voor de artsen. Door een infectie worden de wondheling en de acceptatie van de huidtransplantaten ernstig geremd, ontstaan er grotere littekens en is bovendien het risico om te overlijden groter.

Veelbelovende eerste resultaten

Het onderzoek van dr. Nibbering richt zich op peptides: kleine moleculen in het lichaam. In het onderzoek wordt specifiek het menselijk peptide ‘LL-37’ nader bekeken. Deze heeft namelijk twee zeer handige eigenschappen: de mogelijkheid om bacteriën te bestrijden én wondheling te stimuleren. Het is de perfecte combinatie om in te zetten bij de behandeling van brandwonden. In het lab wordt de peptide LL-37 nu gemodelleerd om de twee eigenschappen nog effectiever in te kunnen zetten. De eerste resultaten van deze aangepaste peptides zijn veelbelovend: ze doden zo’n 99% van de bacteriën in de brandwond. Ook is het gebruik ervan veilig, treedt er geen resistentie op en schakelt het zelfs de bacteriën uit die een extra beschermlaag vormen (een zgn. biofilm).

Hoe werkt het?

“Het ontwikkelde antibioticum maakt gaatjes in de bacteriewand,” legt dr. Nibbering uit. “En daarmee schakel je de bacterie uit. Toediening van de stof in een lage dosis kan vermoedelijk een infectie voorkomen en in een hogere dosis een bestaande infectie bestrijden.” De volgende stap is dus uitvinden hoe we de dosering optimaal afstemmen voor het gebruik voor mensen. Dit onderzoek voert dr. Nibbering uit in samenwerking met het bedrijf Madam Therapeutics, die deze stof verder ontwikkelt.

Bijzondere samenwerking

De toepassing van het antibioticum op de brandwond zal waarschijnlijk via een verband zijn. Hoe onlogisch het ook moge klinken, het is wel degelijk vernieuwend om in de beginfase van een onderzoek al na te denken over de ingebruikname in de kliniek. Daarom is de samenwerking van de partijen die hun kennis en gelden beschikbaar stellen voor dit onderzoek zo bijzonder. Zó bijzonder, dat stichting LSH voor een extra financiële impuls heeft gezorgd door aanspraak te maken op de TKI-toeslag (Topconsortium voor Knowledge & Innovation). Dit is een subsidie van het Ministerie van Economische Zaken om publieke en private samenwerkingen te stimuleren. De Brandwonden Stichting heeft zodoende de hoop dat dankzij dit onderzoek en de meedenkende partijen, het aantal geïnfecteerde brandwonden afneemt.

Bron:brandwondenstichting.nl

Vlam in de pan: niet blussen met een blusdeken

Vorig jaar waarschuwden de Brandweer en de Nederlandse Brandwonden Stichting over het gebruik van onveilige blusdekens. Tegelijkertijd diende de Brandwonden Stichting een klacht in bij de Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). De collega’s binnen de brandweerregio’s constateerden namelijk dat sommige Nederlandse blusdekens niet goed werkten bij het doven van een pan met hete olie. De NVWA deed onderzoek en concludeert dat blusdekens onbetrouwbaar zijn om een brand waarbij olie/vet in brand staat te doven.

Er zijn al ongevallen gebeurd die zijn veroorzaakt door een niet goed werkende blusdeken. Om te voorkomen dat er meer onveilige situaties ontstaan geven wij u het volgende advies:

Vlam in de pan of frituurpan: niet blussen met een blusdeken
Een vlam in een pan of een frituurbrand kunt u niet blussen met een blusdeken. Blus brandende olie of brandend vet ook nooit met water! Water in heet vet of olie veroorzaakt een grote explosie.

Bij een vlam in een (frituur)pan doet u het volgende:
Bedek, indien mogelijk, uw handen / trek ovenhandschoenen aan
Dek de brandende pan af met een passende deksel of koekenpan (plaats de deksel of pan van u af)
Zet de warmtebron uit
Doe de afzuigkap uit
Laat de pan met de deksel staan totdat deze volledig is afgekoeld (tenminste een uur)
Waarschuw bij twijfel altijd de brandweer
Brand groter dan ongeveer een voetbal: niet blussen met een blusdeken
Branden die groter zijn dan ongeveer een voetbal kunt u niet doven met een blusdeken. Alarmeer in dat geval uw huisgenoten en verlaat uw woning. Bel 112 als u uw woning heeft verlaten.
Wat kunt u wel blussen met een blusdeken:
Alle beginnende brandjes tot de grootte van ongeveer een voetbal (behalve een vlam in een (frituur)pan) kunt u doven met een blusdeken.
Een blusdeken kunt u gebruiken bij bijvoorbeeld de volgende situaties:

Wanneer kleding van een persoon in brand raakt
Een beginnende brand ten gevolge van een omgevallen kaars
Een beginnende brand in een prullenbak
N.B. Brandweer Nederland en de Brandwonden Stichting raden het gebruik van een blustoestel af om een vlam in een (frituur) pan te blussen. Door de kracht van de uitstoot van blusstof bestaat de kans dat de brand wordt verspreid.

bron: brandweernederland

Nieuwe folder wel of niet reanimeren

Nieuwe folder wel of niet reanimeren bij de NRR (Nederlandse Reanimatieraad)

Als u gezond bent heeft u misschien nog nooit stilgestaan bij wel of niet reanimeren bij een plotse hartstilstand. Of misschien toch wel? Een hartstilstand kan immers iedereen overkomen. Als een donderslag bij heldere hemel.

Als men goed geïnformeerd is kan men een afgewogen beslissing nemen over wel of niet reanimeren. Deze folder geeft informatie over diverse aspecten van een reanimatie die buiten het ziekenhuis wordt gestart.